Ruigten en bossages van CERES

Ruigten

Na de pionier vegetatie van de eerste jaren ontwikkelde er een grazige ruigte op het verlaten terrein van Ceres. In een latere fase kiemden ook struiken en bomen. Op bepaalde gedeelten werden deze houtige soorten verwijderd voordat zij de vegetatie zouden gaan domineren. Het verwijderen van de opslag maakte dat ruigte bleef bestaan, terwijl de soortensamenstelling wel veranderde. Meerjarige grassen en kruiden met wortelstokken zijn de vegetatie gaan domineren.


wilgenroosjeruigte

Duinriet#

Wilgenroosje#

Late guldenroede


Website steenfabriek Ceres

Deze website wordt telkens opnieuw aangepast.Deze pagina is in ontwikkeling!

Bijzonderheden

Wilgenroosje is een van de ruigte soorten die het erg goed doet op de zandig-kleiige steenslag bodem van Ceres. Wilgenroosje staat te boek als plant van kapvlaktes in bossen op zandgrond.

© 2024 Bert Lanjouw contact links