Paddenstoelen van Ceres

Het heeft iets mysterieus: plotseling verschijnen er ergens paddenstoelen boven de grond. Zo ook op het Ceres terrein. Een jaar na het graven van de vijver (dat was in 2011) verschenen kleine vuurrode schijfjes op de nog vrijwel kale, humusarme klei. Het waren Wimperzwammen die hoog op de oever groeiden tussen wat mos.Al in 2008 viel het op dat er elk jaar meer paddenstoelen zijn en ook meer verschillende soorten. In de hooilanden blijken een aantal typische en betrekkelijk zeldzame soorten te groeien. Bijzonder, omdat deze soorten kenmerkend zijn voor ouderwetse boeren hooilanden. Hieronder drie soorten met een wasachtige hoed. Links het papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacia) en rechts de zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica), zo genoemd omdat de steel en hoed zwart worden na kneuzing en bij veroudering. Daaronder het sneeuwzwammetje (Hygrocybe viginea). Dit type paddenstoelen wordt aangeduid met de verzamelnaam wasplaten.


Paddenstoelsoorten van het geslacht Hygrocybe (en Camarophyllopsis) zijn kenmerkend voor permanente graslanden op niet bewerkte of verbeterde bodem. Graslanden met meerdere soorten (vanaf 5) van deze geslachten worden wasplatengraslanden genoemd. Dergelijke graslanden zijn ook altijd rijk aan andere karakteristieke paddenstoelen, bijvoorbeeld knots- en koraalzwammen. Links de sikkelkoraalzwam en rechts de zeer zeldzame rookknotszwam.

Voor wasplatengraslanden is een hooilandbeheer van maaien en afvoeren de meest geschikte beheersvorm. Met name de tweede maaibeurt van eind augustus / half september is van groot belang; alleen dan is de grasmat in het najaar kort genoeg om een goede fructificatie (produceren van vruchtlichamen) mogelijk te maken. Hooilandbeheer met nabeweiding is minder geschikt omdat er dan te weinig voedingstoffen worden afgevoerd in combinatie met de huidige stikstofrijke neerslag.

Website Steenfabriek CeresPaddenstoelen

In de grond, op rottend hout of rottende bladeren groeien schimmeldraden die onder gunstige omstandigheden (meestal in de herfst) vruchtlichamen (paddenstoelen) vormen. Onder de hoed van de paddenstoel vormen zich sporen die via de wind verspreid worden. Uit die sporen kunnen nieuwe schimmeldraden (mycelium) groeien.
Ruim 5000 soorten paddestoelen groeien er in Nederland; meer dan mossen, korstmossen en vaatplanten samen!

© 2024 Bert Lanjouw Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland-licentie.
links