Export van draineerbuizen naar Noorwegen

Verkoop en vervoer

Draineerbuizen werden door het gehele land gebruikt en ook naar het buitenland uitgevoerd. Sneep Drainagematerialen bv te Willemstad (Noord Brabant) verhandelde draineerbuizen van verschillende fabrieken, onder andere van Ceres. De volgende foto's uit het familie archief van Sneep zijn verkregen via Henk Polak (voormalig medewerker van Sneep).
De foto's (1957 of 1958) laten het ophalen van de buizen bij Ceres zien en het overladen van de vrachtauto naar een coaster, afgemeerd aan de Oosterhaven te Groningen. Deze lading draineerbuizen werd naar Bergen (Noorwegen) vervoerd. De laatste foto toont kraagloze draineerbuizen op de plaats van bestemming in Noorwegen.


##


Draineerbuizen naar Noorwegen

#
#
© 2024 Bert Lanjouw contact links