Literatuur en bronnen

Bij het samenstellen van de informatie over steenbakkerij en Ceres is gebruik gemaakt van de volgende literatuur en bronnen.

Archief De Ridder & Co. Den Haag (bij H.Meier b.v. Schoorsteen- en ovenbouw)
Archief Gemeente Kantens (nu gemeente Eemsmond, Uithuizen)

Battjes, J., R. Vermeulen & J. Wetzels
Een andere kijk op grofkeramiek. Makkum 2013.
Broek, N. van den
Een wereld die veranderde en voorbijging. Het verhaal van Arie Sprenger. Groningen 1998.
Fontani, M. & G. Collenteur
Een 'bak'stenen tijdperk. Steenfabricage in de Eemsmondregio. Scheemda 1997.
Janssen, G.B.
Baksteenfabricage in Nederland: van nijverheid tot industrie 1850-1920. Zutphen 1987.
Lourens, P. & J. Lucassen
Mechanisering en arbeidsmarkt in de Groningse steenbakkerijen gedurende de negentiende eeuw. In Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en techniek 1, 1984, 188-215.
Lourens, P. & J. Lucassen
Lipsker op de groninger tichelwerken: een geschiedenis van de Groninger steenindustrie van de twaalfde tot de twintigste eeuw, met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders (ca. 1700-1900). Groningen 1987.
Nieuwsblad van het Noorden (6 april 1918).
RHC Groninger Archieven
Website Stichting fabrieksschoorstenen. http://www.stif.nl/
Website Stichting Historie Grofkeramiek. http://www.grofkeramiek.nl/ inclusief 'Nieuwsbrief'.

Website steenfabriek Ceres

Deze pagina is in bewerking.Verzoek

Ieder die verbeteringen of aanvullingen heeft op de informatie die hier is gepresenteerd, wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen.

Bijzonderheden

Ceres is een godin in de Romeinse religie. Deze religie heeft bestaan tot het begin van de 6e eeuw. Ceres was er speciaal voor de akkerbouw en de moederliefde.

© 2024 Bert Lanjouw algemene voorwaarden links