Trekarbeiders uit Lippe

In de Nederlandse kustgebieden is er al vele eeuwen een tekort aan arbeiders tijdens de seizoenspieken in landbouw en industrie. Dit trekt arbeiders aan uit de aangrenzende gebieden, oorspronkelijk vooral uit Duitsland. Voor de steenbakkerijen in de provincie Groningen waren de seizoensarbeiders voornamelijk afkomstig uit het koninkrijk Lippe. Door een samenloop van omstandigheden hadden trekarbeiders uit dat gebied specialistische kennis verworven betreffende de steenbakkerij. Na afspraak met een Tichelheer (fabriekseigenaar) trokken zij in april naar de fabriek in Groningen en keerden in oktober terug naar huis.Deze pagina is in bewerking

Verzoek

Ieder die verbeteringen of aanvullingen heeft op de informatie die hier is gepresenteerd, wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen. Met name foto's en informatie over de werkzaamheden op de fabriek zijn zeer welkom.

© 2024 Bert Lanjouw Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland-licentie.
links