De bakstenen van Ceres

Bakstenen van Ceres

Er zijn vele typen stenen gebakken door Ceres. De huidige kerk van Rottum (1889) is gebouwd met baksteen van Ceres. Aan het eind van de zestiger jaren werd het type steen geproduceerd dat hieronder in afgebeeld.


#

#

Draineerbuizen en kabelafdekstenen

Misbaksels

Deze konden nog gebruikt.


#

Deze niet meer


#

© 2024 Bert Lanjouw contact links