Voormalige steen- en draineerbuizen fabriek CERES

#

15-04-2015


Deze website heeft als uitgangspunt de voormalige Steen- en draineerbuizen fabriek Ceres.

Nabij het dorp Rottum, ruim een kilometer vanaf Kantens richting Usquert zijn de restanten zichtbaar van de steen- en draineerbuizen fabriek Ceres. Met de bouw van de steenfabriek is in 1857 begonnen; zij is in 1969 gesloten nadat de productie in het jaar daarvoor werd gestaakt. De fabriek ligt aan het in 1663/64 gegraven Boterdiep zodat de aan- en afvoer van grondstoffen en producten via het water kon plaats vinden.
Het terrein wordt sinds 1978 als landschappelijk element onderhouden: het is begroeid met bosjes, hooilandjes, ruigtes en enkele bomenrijen. In 2011 is er op de plek van de oven een amfibieen poel gegraven. De bovengronds zichtbare bebouwing bestaat uit de kleischuur (ontvangst van klei), twee schoorsteenpijpen (1916 en 1936) en het woonhuis van de brandmeester (bedrijfsleider). Niet zichtbaar zijn de - grotendeels nog aanwezige - fundamenten van de brandschuur en overige gebouwen.
Naast industrieel erfgoed toont het terrein ook natuurlijk en cultureel erfgoed. De laatste aspecten hebben betrekking op het beheer van de hooiweiden; dat wordt op vergelijkbare manier uitgevoerd zoals dat ten tijde van de oprichting van de fabriek gebruikelijk was.

Onder Steenfabriek zijn knoppen te vinden die verwijzen naar pagina's over de historie van Steenfabrieken in Groningen en over de Geschiedenis van Ceres in het bijzonder.
Onder Schoorstenen is speciale aandacht voor de twee belangrijkste resterende onderdelen van Ceres; respectievelijk Schoorsteenpijp 1916 en Schoorsteenpijp 1936. Zij vormen samen het industrieel erfgoed.
Onder Producten worden de grofkeramische producten van Ceres getoond, zoals draineerbuizen en bakstenen. Misbaksels zijn ook producten.
Onder Opmerkelijk is onder andere het bijzondere verhaal van Anne Aalders te lezen over een baksteen met inscriptie.
Onder Natuur op Ceres is informatie te vinden over de natuurlijke ontwikkeling na de afbraak van de fabriek, maar ook over het beheer van hooiweiden.
Het terrein van de voormalige steen- en draineerbuizenfabriek wordt zo nu en dan gebruikt als decor voor activiteiten zoals (theater) voorstellingen of kunst.


#

Hendrik Aalders, Ceres 1953

Website Steenfabriek Ceres

Het terrein van de voormalige steenfabriek Ceres was van 1978 tot en met zijn overlijden in 2019 eigendom van Bert Lanjouw. Hij maakte ook deze website. Gedurende zijn leven heeft hij het terrein beheerd volgens zijn eigen visie, waarover je meer kan lezen op deze website. Momenteel is het terrein in het bezit van de familie.


Verzoek

Ieder die verbeteringen of aanvullingen heeft op de informatie die hier is gepresenteerd, wordt vriendelijk verzocht om contact op te nemen. Met name foto's en informatie over de werkzaamheden op de fabriek zijn zeer welkom.
Geen drones boven het terrein.
Het terrein is niet vrij toegankelijk.Contact: e-mail fam. Lanjouw© 2024 Bert Lanjouw Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland-licentie.
links